Zaujal vás obsah a naša práca?

Našli ste si niečo užitočné pre seba? Ak áno, teší nás to. Keďže sa mnohé veci lepšie čarujú (hýbu) s peniazmi, je tu možnosť, ako nám môžete pomôcť v našej práci peňažným príspevkom.

... alebo priamou platbou na účet:

Číslo účtu: IBAN SK40 8360 5207 0042 0717 9966
Kód banky: 8360
BIC/SWIFT kód: BREXSKBX

Do predmetu platby prosím uveďte "prispevok lokalnost". Ďakujeme!

PayMe: 5 EUR | 10 EUR | 25 EUR | 100 EUR