Tradiční komunity

Podkategorie

  • Dobrovolní hasiči, skaut/ junák a další tradiční spolky
    Jedním z nejelegantnějších způsobů lokalizace. Každé takové společenství pořádá řadu lidi propojujících aktivit. 
  • Místní zájmové kluby
    Místní církevní komunity, fotbalisté a jiné sportovní kluby, kaktusáři, modeláři, králíkáři, včelaři, rybáři, myslivci, ochránci přírody...
  • Klubovny
    Interiérové prostory k využití komukoli v obci k setkávání. Klubovny jsou buď ve vlastnictví obce, junáka, školy, skupiny sousedů či jakéhokoli zájmového klubu.