Tradičné komunity

Podkategórie

  • Dobrovoľní hasiči, skauti a ďalšie tradičné spolky
    Jedným z najelegantnejších spôsobov lokálnosti. Každé takéto spoločenstvo organizuje množstvo ľudí prepájajúcich aktivít.
  • Miestne záujmové kluby
    Miestne cirkevné komunity, futbalisti a iné športové kluby, kaktusári, modelári, králíkári, včelári, rybári, poľovníci, ochrancovia prírody ...
  • Klubovne
    Interiérové ​​priestory k využitiu komukoľvek v obci na stretávanie. Klubovne sú buď vo vlastníctve obce, školy, skupiny susedov či akéhokoľvek záujmového klubu.