Kdo jsme

Jsme apolitické sdružení, dobrovolná občanská aktivita týmu přátel, kteří se rozhodli přiložit ruku k dílu a dostat více do povědomí - šířit myšlenku, obsah i význam lokálnosti. Lokálnost je široký pojem, který v sobě zahrnuje vše, co je člověku přirozené, jeho potřeby: od (zdravého) jídla, způsobu života (komunita, vztahy, spojení), práce (která naplňuje), vitálního životního prostředí a podobně.

Máme za to, že porozumění je cestou ke změně. Žijeme v neobvyklých časech a nyní je výjimečná příležitost přehodnotit naše dosavadní myšlení a jednání, otevřít se novým možnostiam. Naše iniciativa pramení ze zdravého rozumu více než ze záměru "změnit svět".

Veronika Knihová

Věnuje se tvorbě přírodních zahrad a ve své zahradě ráda experimentuje. Má v oblibě procházky po horách a také provází turisty po Jižní Africe, hlavně v okolí Kapského města. Přeložila knihu Naše budoucnost je lokální a ta ji oslovila natolik, že se přidala k šiřitelem tohoto nového hnutí za lokálnosť.

Marcel Antal

Staré se o včely a zahradu, vede občanské sdružení Alter Nativa, vydává knihy s permakulturní, ekologickou a lokálnostní tematikou. Vydal v slovenském překladu knihu Naše budoucnost je lokální.

Lucia Grejtáková

Věnuje se různým výtvarným technikám a psaní článků, napsala a vydala knihu. V její tvorbě je poznatelný vztah k přírodě a nekončící cesta nejen za sebepoznáním. I to v ní nakonec podnítilo nadšení přidat ruku k dílu - vstříc vědomější společnosti. Je spoluatorka blogu svet.tvorivo.sk.

Robert Zelník

Vytváří lokální a sousedské sítě, programuje webové aplikace, vytváří užitečné propojení. Působil ve více občanských sdruženích se zaměřením na lokální soběstačnost, občanskou participaci, progresivní způsoby spolupráce a kulturní kreativitu. Je spoluator blogu svet.tvorivo.sk.