Zpátky k jídlu

Podkategorie

 • Komunitou podporované zemědělství
  Skupina sousedů a/nebo větší rodina z města si najde nedalekého biozemědělce či zpracovatele jídla, domluví se spolu na pravidelných či nárazových odběrech.
 • Bedýnkové systémy
  Varianta KPZ-ek - člověk si předplatí pravidelnou dodávku potravín (zeleniny, ovoce, vína atď) či drogérie u konkrétního pěstitele, chovatele, nebo výrobce. Ten pak v pravidelných intervalech dodává “bedýnku” své produkce.
 • Trhy
  Snaha o renesanci trhů v naší zemi přinesla fenomén “farmářských trhů”. Ve většině měst a městeček na západ a jih od našich hranic jsou tím, co propojuje lidi z města s těmi z venkova.
 • Prodej ze dvora
  Prodej jídla přímo od pěstitele, chovatele, zpracovatele z jeho farmy/ hospodářství.
 • Potravinové banky
  Neziskovky, které propojují vyhozené potraviny ze supermarketů s lidmi, kterým tyto potraviny pomohou přežít.
 • Sdílení kvásku
  Pokud nemáte síť “kváskových sousedů”, pomůže táto mapa.
 • Zahrádkářské kolonie
  Tradice zahrádkářských osad v Česku a na Slovensku sahá až do 19. století. Ty, které zbyly, je třeba hlídat, případně zakládat nové. 
 • Komunitní zahrady
  Komunitní zahrady vznikají nejčastěji ve městech vymezením pozemku pro pěstování zeleniny a setkávání. Pro své členy jsou především magnetem k vzájemnému potkávání nad smysluplnou činností.
 • Komunitní kompostování
  Tato místa nabízejí možnost uložit bioodpad a na druhé straně získat zeminu pro svou zahrádku.
 • Komunitní mulč
  Na kompost se nosí kompostovatelný organický odpad. Na jiné místo v obci se nosí větve a prořezané keře, které se následně štěpkují, případně drtí. Tím vzniká mulč, který k dispozici obyvatelům obce k volnému odběru. 
 • Semínkovny
  Podobně jako v případě kvásku výše, semínkovny slouží ke komunitnímu sdílení (bio)semen a uchování původních odrůd. 
 • Lógr z místních kaváren
  Kavárny lógr aktivně nabízejí (trend z Nového Zélandu).
 • Obecní sady a sběry jídla v přírodě
   V mnoha částech Česka a Slovenska existují obecní, veřejnosti přístupné sady.
 • Obecné a komunitní pekárny
  Jsou místa, kde si může kdokoli upéct svůj chleba, rohlíky nebo pizzu.
 • Reforma stravování