Späť k jedlu

Podkategórie

 • Komunitou podporované poľnohospodárstvo
  Skupina susedov a/ alebo väčšia rodina z mesta si nájde neďalekého biopoľnohospodára či spracovateľa jedla, dohovoria sa spolu na pravidelných či nárazových odberoch.
 • Debničkové systémy
  Variant KPP (Komunitou podporované poľnohospodárstvo) - človek si predplatí pravidelnú dodávku potravín (zeleniny, ovocia, vína, atď) či drogérie u konkrétneho pestovateľa, chovateľa, alebo výrobcu. Ten potom v pravidelných intervaloch dodáva "debničku" svojej produkcie.
 • Trhy
  Snaha o renesanciu trhov v našej krajine priniesla fenomén "farmárskych trhov". Vo väčšine miest a mestečiek na západ a juh od našich hraníc sú tým, čo prepája ľudí z mesta s tými z vidieka.
 • Predaj z dvora
  Predaj jedla priamo od pestovateľa, chovateľa, spracovateľa z jeho farmy/ hospodárstva.
 • Potravinové banky
  Neziskovky, ktoré prepájajú vyhodené potraviny zo supermarketov s ľuďmi, ktorým tieto potraviny pomôžu prežiť.
 • Zdieľanie kvásku
  Ak nemáte sieť "kváskových susedov", pomôže táto mapa.
 • Záhradkárske kolonie
  Tradícia záhradkárskych osád v Česku a na slovenské siaha až do 19. storočia.  Tie, ktoré ostali, treba strážiť, prípadne zakladať nové.
 • Komunitné záhrady
  Komunitné záhrady vznikajú najčastejšie v mestách vymedzením pozemku pre pestovanie zeleniny a stretávania. Pre svojich členov sú predovšetkým magnetom k vzájomnému stretávaniu nad zmysluplnou činnosťou.
 • Komunitné kompostovanie
  Tieto miesta ponúkajú možnosť uložiť bioodpad a na druhej strane získať zeminu pre svoju záhradku.
 • Komunitný mulč
  Na kompost sa umiestňuje kompostovateľný organický odpad. Na iné miesto v obci sa nosia konáre a prerezané kríky, ktoré sa následne štiepkuje, prípadne drví. Tým vzniká mulč, ktorý je k dispozícii obyvateľom obce k voľnému odberu.
 • Semienkovne
  Podobne ako v prípade kvásku vyššie, semínkovny slúži na komunitnému zdieľanie (bio) semien a uchovanie pôvodných odrôd.
 • Usadenina z miestnych kaviarní
  Kaviarne usadeninu aktívne ponúkajú (trend z Nového Zélandu).
 • Obecné sady a zbery jedla v prírode
  V mnohých častiach Česka a Slovenska existujú obecné, verejnosti prístupné sady.
 • Obecné a komunitné pekárne
  Sú miesta, kde si môže ktokoľvek upiecť svoj chleba, rožky alebo pizzu.
 • Reforma stravovania
 • Stravovanie z miestnych zdrojov
 • Recepty, návody, výuka