Kto sme

Sme apolitické združenie, dobrovoľná občianska aktivita tímu priateľov, ktorí sa rozhodli priložiť ruku k dielu a dostať viac do povedomia - šíriť myšlienku, obsah aj význam lokálnosti. Lokálnosť je široký pojem, ktorý v sebe zahŕňa všetko, čo je človeku prirodzené, jeho potreby: od (zdravého) jedla, spôsobu života (komunita, vzťahy, spojenia), práce (ktorá napĺňa), vitálneho životného prostredia a podobne. 

Máme za to, že porozumenie je cestou k zmene. Žijeme v neobvyklých časoch a teraz je výnimočná príležitosť prehodnotiť naše doterajšie myslenie a konanie, otvoriť sa novým možnostiam. Naša iniciatíva pramení zo zdravého rozumu skôr než zo zámeru „zmeniť svet“.

 

Robert Zelník

Vytvára lokálne a susedské siete, programuje webové aplikácie, vytvára užitočné prepojenia. Pôsobil vo viacerých občianskych združeniach so zameraním na lokálnu sebestačnosť, občiansku participáciu, progresívne spôsoby spolupráce a kultúrnu kreativitu. Je spoluatorom blogu svet.tvorivo.sk.

Marcel Antal

Stará sa o včely a záhradu, vedie občianske združenie Alter Nativa, vydáva knihy s permakultúrnou, ekologickou a lokálnostnou tematikou. Vydal v slovenskom preklade knihu Naša budúcnosť je lokálna.

Veronika Knihová

Venuje sa tvorbe prírodných záhrad a vo svojej záhrade rada experimentuje. Obľubuje prechádzky po horách a taktiež sprevádza turistov po Južnej Afrike, hlavne v okolí Kapského mesta. Preložila knihu Naša budúcnosť je lokálna a tá ju oslovila natoľko, že sa pridala k šíriteľom tohto nového hnutia za lokálnosť.

Lucia Grejtáková

Venuje sa rôznym výtvarným technikám a písaniu článkov, napísala a vydala knihu. V jej tvorbe je poznateľný vzťah k prírode a nekončiaca cesta nielen za sebapoznaním. Aj to v nej nakoniec podnietilo nadšenie pridať ruku k dielu - v ústrety vedomejšej spoločnosti. Je spoluatorkou blogu svet.tvorivo.sk.