Calendar of events

Naša budúcnosť je lokálna

 • Začiatok: 3.4.2024 17:00 Koniec:: 5.4.2024 19:00
 • Miesto: Košice / Rožňava / Brdárka

Prednáška/beseda s Tomášom Hajzlerom o dobrom živote, o zmysluplnej, radostnej a uzdravujúcej práci, o dôležitosti drobných miestnych podnikov a ďalších aspektov lokálnej ekonomiky, o potrebe obklopiť sa blízkymi ľuďmi a o tom, či a ako je možné v dnešnej atomizovanej konzumnej spoločnosti vziať svoj unesený život späť do vlastných rúk.

 • Košice: 3. apríl 2024
 • 17:00 – 19:00
 • Východoslovenské múzeum, Námestie Maratónu mieru 2

 

 • Rožňava: 4. apríl 2024
 • 17:00 – 19:00
 • Komunitné centrum Kláštor Betliarska 2

 

 • Brdárka: 5. apríl 2024
 • 17:00 – 19:00
 • Dom U Jänša, Brdárka 36

O čom bude prednáška/beseda?

O dobrom živote, o zmysluplnej, radostnej a uzdravujúcej práci, o dôležitosti drobných miestnych podnikov a ďalších aspektov lokálnej ekonomiky, o potrebe obklopiť sa blízkymi ľuďmi a o tom, či a ako je možné v dnešnej atomizovanej, konzumnej spoločnosti vziať svoj unesený život späť do vlastných rúk.

O živote žitom v súlade so sebou samým, s ostatnými ľuďmi a prírodou, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. O tom, ako žiť, aby sme boli šťastní, druhým užitoční a zároveň rešpektovali limity planéty.

V dnešnej dobe žijeme v najbohatšej civilizácii, ktorá kedy na tejto planéte existovala, a napriek tomu čelíme mnohopočetným krízam; od krízy klimatickej cez hrozby spojené s narastajúcimi nerovnosťami, nástupom umelej inteligencie, cez extrémizmus, vojny až po kolabujúcu demokraciu.

Na to, či prežijeme radostný a plnohodnotný život, má veľmi silný vplyv päť našich najdôležitejších lokálnych ekosystémov, v ktorých trávime naše životy: ekosystém rodiny, školy, firmy, spoločnosti a samozrejme ekosystém planéty.

Naša budúcnosť je lokálna.

Tomáš Hajzler

Tomáš sa profesijne venuje téme práce a budúcnosti podnikania. V Česku uviedol do života hnutie Svoboda v práci, koncepciu slobodnej firmy a spoluzaložil spoločenstvo organizácií Slušná firma ako i vydavateľstvo PeopleComm, ktoré vedie s víziou najekologickejšieho európskeho vydavateľstva, to všetko s cieľom prispieť k zmene spôsobu, akým sa v Česku a na Slovensku podniká a pracuje.

V pražských Modřanech spoluzaložil skupinu „KPZ“ (Komunitou podporovaného poľnohospodárstva) a v Prahe tiež stál pri zrode prvého českého spolkového potravinového obchodu „Obživa“. Je spoluautorom projektu „Zpátky k jídlu“, podporuje české Zero waste hnutie a ako dobrovoľník pomáhal v školách svojich detí. O témach novej práce, budúcnosti podnikania, výchovy, vzdelávania a miestne ukotveného života píše a prednáša od roku 2007.

https://www.tomashajzler.com/#omne

 Alter Nativa Brdárka

Občianske združenie pôsobiace dvadsiatym rokom v malej gemerskej obci Brdárka, známej svojou zachovalou ľudovou architektúrou a rozsiahlymi čerešňovými sadmi tradičných odrôd.

Realizujeme praktické remeselné kurzy a vzdelávacie podujatia, opravujeme tradičné staré domy v obci tradičnými a environmentálne vhodnými metódami, staviame drobné štruktúry pre komunitu, vydávame publikácie približujúce tému permakultúry a prírodného staviteľstva. Propagujeme lokálnosť a snažíme sa ukazovať príklady, ako sa veci robiť dajú.

https://alter-nativa.sk/

Viac info