Zapojte sa

Lokálnosť a jej silné miesto v komunitách

Lokálnosť mi dáva:

  • možnosť aktívne meniť dianie okolo seba v súlade s mojimi hodnotami,

  • príležitosť zmysluplne hospodáriť a dostať odmenu za kvalitné potraviny od miestnych ľudí, ktorí vedia oceniť ich kvalitu,

  • prístup k lokálnym kvalitným potravinám,

  • kontakty s podobne mysliacimi ľuďmi,

  • život v zdravšom prostredí, lebo vieme o sebe a staráme sa.

Ľudia, ktorí vytvorili tento web, sa snažia ukazovať príklady, ako sa veci robiť dajú.

Samozrejme, je nás pár a nemôžeme obsiahnuť všetky miesta a komunity. Pozývame vás preto – zapojte sa, mapujte, píšte nám o tom, čo dobré sa u vás deje a ponúkajme inšpirácie spoločne.

Pridajte sa

Takmer všetko, čo na tomto webe čítate sme urobili dobrovoľnícky – z našej silnej potreby dať svetu vedieť, ako dobre je možné užívať si život.

Radi by sme vytvorili širšie spoločenstvo záujemcov o tému lokálnosti, ideálne sieť spolupracovníkov v každom regióne, schopných mapovať dianie vo svojom okolí a dávať o ňom vedieť ostatným.

Na úhradu nevyhnutných výdavkov i my používame energiu vo forme peňazí, ak máte finančné zdroje, ktorými môžete podporiť naše snaženie, budeme radi, ak tak urobíte. Na tento účel máme zriadený účet vo Fio banke: SK08 8330 0000 0022 0108 3112.

Spojte sa s nami a tvorme spoločne.