Lokalizačné projekty a iniciatívy

Obsah tejto sekcie vychádza zo zoznamu lokalizačných iniciatív zverejnených v českom preklade knihy Naše budoucnost je lokální. Nájdete tu rámcový zoznam projektov a iniciatív, ktoré v Česku a na Slovensku prepájajú miestnych ľudí a pomáhajú im žiť so všetkým potrebným tam, kde bývajú. Cieľom tejto pôvodne knižnej prílohy je jednotlivé aktivity pomenovať a pri každej ideálne doplniť aj príklady pre inšpiráciu. Priali by sme si, aby tento zoznam pomohol lepšie prepojenie a prispel k ďalšiemu šíreniu podobných projektov v našej časti sveta.

V predslove nakladateľa zmieňujeme fenomén "Anjela miesta". Chceme ho pripomenúť aj tu ako kľúčový prvok toho, ako veľmi daný projekt alebo iniciatíva prepája ľudí a pomáha im žiť tam, kde by normálne často iba bývali.