Lokálnosť

Sme lokálni

Čo je to lokálna ekonomika?

Lokálnosť je nový ľudský príbeh založený na princípoch spojenia a rozmanitosti. Spočíva v nastavení mierky ekonomiky späť na ľudskú úroveň.

Lokálnosť je široký pojem, ktorý v sebe zahŕňa všetko, čo je človeku prirodzené, jeho potreby: od (zdravého) jedla, spôsobu života (komunita, vzťahy, spojenia), práce (ktorá napĺňa), vitálneho životného prostredia a podobne. Každý lokálny ekosystém a druh, rastlina, hmyz, čistá rieka, kyprá pôda, to všetko prispieva jedinečným spôsobom k zdraviu a odolnosti celku - to všetko sú orgány, cievy a tkanivá živého organizmu Zeme. 

V našom okolí je naozaj mnoho zaujímavých združení, komunít a projektov, o ktorých vám chceme dať vedieť - aby sme sa mohli v dobrom inšpirovať navzájom. Áno, dobré veci sa dejú aj tu u nás. Ak bude každý z nás hovoriť medzi svojimi priateľmi či kolegami, konečne o niečom, čo má zmysel a aké sú možnosti, potom máme šancu na zmenu.

Spolu to dokážeme!

Partneri

Local Futures Alter Nativa Nakladatelství Peoplecomm Škola permakultúry