Common economy

Subcategories

  • Ekodediny či cohousing
    Spôsob bývania a života, ktorý kombinuje pospolitosť so súkromím. Spravidla funguje aj ako autonómny či semi-autonómny ekonomický systém s rôznou mierou spoločnej ekonomiky a zdieľania zdrojov.
  • Chatové osady
    Chatové osady sú variantom ekodediny často s veľmi úzko spolupracujúcimi komunitami.
  • Shared accommodation