Klubovne

Interiérové ​​priestory k využitiu komukoľvek v obci na stretávanie. Klubovne sú buď vo vlastníctve obce, školy, skupiny susedov či akéhokoľvek záujmového klubu.