Nepodmienený základný príjem a lokálnosť

rzelnik nepodmienený základný príjem

Ak máme mať nejakú budúcnosť, potom je naša budúcnosť lokálna ... Jitka Cardová a Martin Vrba z Nepodmieneného základného kolektívu vysvetľujú, prečo je nepodmienený základný príjem pre budúcnosť podmienkou a tiež že je systémovým nástrojom budovania všetkého lokálneho. Vysvetľujú ekonomické, sociálne a environmentálne vplyvy zavedenia tohto kľúčového transformačného opatrenia na vymanenie sa z ekonomiky postavenej na predstave nekonečného rastu. Popisujú, prečo je cieľom NZK presadzovanie serióznych pilotných programov pre zavádzanie nepodmieneného príjmu a pozývajú vás k spolupráci.

Viac info: www.facebook.com