Lokálnosť - prirodzené spojenie s miestom, kde žijeme

lucia lokálna ekonomika móda komunita

Diskusia k udalosti Svetového dňa lokálnosti Lokálnosť je pojem, ktorý v sebe zahŕňa všetko, čo je človeku prirodzené, jeho potreby: od (zdravého) jedla, spôsobu života (komunita, vzťahy, spojenia), práce (ktorá napĺňa), vitálneho životného prostredia a podobne. Lokálnosť je alternatívou k neskromnej mašinérii globalizácie. Lokálnosť má ten zmysel, aby sme sa dokázali rozhodovať na území, v ktorom žijeme. Ponechať a zdravo dopĺňať rozmanitosť, kultúru a prírodu takou, ako sa vyvíjala po stovky až tisícky rokov.

Viac info: youtu.be