Zelený ateliér - netradičný prístup k práci

lucia otvorený ateliér tvorivá dielňa workshopy aktivity

Davit Armenc je výrobca šperkov z Arménska, ktorý sa usídlil na Slovensku. Má snahu oživiť na Slovensku šperkárske remeslo a prinavrátiť záujem a dôveru verejnosti o toto umenie. V rozhovore sa dozviete, prečo sa rozhodol sprístupniť svoj ateliér verejnosti a umožniť komukoľvek vyskúšať si tradičné výrobné postupy a nástroje, vrátane multifunkčného šľapacieho stroja.

Ahoj Davit, poznám ťa ako šperkára, spoznali sme sa na handmade trhu v Starej Tržnici v Bratislave. Zaujal ma tvoj prístup k tvorbe a brezové krabičky na šperky. Povieš nám niečo o sebe?

Narodil som sa v Arménsku, tam je moja domovina. Umenie, remeslá a ručné práce ma fascinovali od detstva. Mal som asi sotva 5 rokov, keď som sa v otcovej dielni dostal ku kladivku a klincom, onedlho som s klincami pokryl pracovný pník tak, že sa leskol ako stredoveké brnenie.

Neskôr som študoval maľbu na Akadémii umenia v Jerevane. Na Slovensko som prvýkrát prišiel v roku 2009. Vďaka Vyšehradskemu fondu som mohol predposledný semester magisterskeho štúdia študovať na VŠVU v Bratislave. A po ukončení magisterského štúdia v Arménsku som sa vrátil a pokračoval v dvojročnom doplnkovom štúdiu na Slovensku. A počas toho obdobia som sa začal viac zaujímať o šperk. Predtým som sa tomu venoval len okrajovo - ako hobby, ale po ukončení štúdia som sa tým začal aj živiť. 

 

Čo pre teba znamená šperkárske umenie? Akým spôsobom vyrábaš šperky? 

V poslednom období vnímam všeobecný pokles záujmu o umenie, šperkárske remeslo, alebo ekologickú výrobu či ekologické zmýšľanie. Preto sa mojej práci snažím v rámci mojich možnosti prispieť k zmene. 

Priemyslová výroba šperkov a dovoz z neznámych krajín a výrobcov, už nejakú dobu negatívne vplýva na všeobecné vnímanie tohto remesla aj druhu umenia. Ľudia sa častokrát nedokážu stotožniť s týmito predmetmi, pretože nepoznajú pôvod šperkov, ktoré sú dostupné v bižutériách a veľkých obchodných centrách, nevedia rozpoznať ručnú prácu a majstrovstvo umelca - remeselníka od strojovej výroby. Vo výsledku dochádza k všeobecnému poklesu záujmu a nedôvere voči tomuto krásnemu remeslu a umeniu. 

Preto som sa rozhodol, že sprístupním môj skromný ateliér a umožním ľuďom kedykoľvek nahliadnuť do zákulisia ateliéru. Môžu sa tu zastaviť, stráviť čas, porozprávať sa, spoznávať a sledovať proces tvorby šperkov a pochopiť ako vznikajú šperky, ktoré môžu byť pre nich zdrojom svetla, potešenia a obohatiť ich duševný svet. 

Zároveň organizujem rôzne workshopy a kurzy pre deti a dospelých, kde môžu návštevníci uplatniť svoju kreativitu, relaxovať pri manuálnej činnosti, dozvedieť a naučiť sa niečo nové a užívať si svet tohto tajuplného remesla.

 

Keď som pred časom prvýkrát navštívila tvoj ateliér, okrem iného si ukázal aj svoj multifunkčný stroj, s ktorým pracuješ. Ten stroj si prispôsobil a upravil na nožný pohon, to ma naozaj fascinuje. Povedz nám o tom niečo.

Technológiu a spôsob obrábania šperkov sa snažím prispôsobiť tak, aby to najmenej zaťažovalo životné prostredie. V rámci tohto zámeru som zo starého šľapacieho šijacieho stroja zostrojil multifunkčnú pomôcku, ktorá slúži na vŕtanie, frézovanie, brúsenie, leštenie či (cvičenie) :) 

Denne to používam a  zakaždým mi to pripomína, že aj pri každodenných bežných činnostiach môžem hľadať alternatívne a šetrnejšie riešenia ako sú všeobecné zaužívané spôsoby. 

Tento prístup v práci zanecháva autentickú vizuálnu stopu na mojich výtvoroch, ale hádam väčšiu stopu zaznamenávam vo svojom všeobecnom správaní, premýšľaní a celkovom postoji voči aktuálnym (globálnym) problémom, ktorým čelíme všetci.

 

Čo Ťa k tomu motivovalo – napríklad ukázať, že to ide inak?

Predovšetkým som chcel zmeniť niečo vo vlastnom zmýšľaní a (konzumnom) správaní. Zo začiatku bolo to pre mňa ťažké vzdať sa rôznych strojov a nástrojov, ktoré som používal a bol som na ne zvyknutý. Ale prekvapivo rýchlo som prišiel na chuť novému spôsobu výroby. Hoci niekedy povrch mojich šperkov nebol dokonale lesklý, avšak za tými nedokonalosťami sa skrýva niečo, čo je pre mňa oveľa vzácnejšie... 

Okrem zelenej výroby mám v súčasnosti otvorený projekt, ktorý je zameraný na povzbudenie ľudí, aby citlivejšie pristupovali k životnému prostrediu a v rámci vlastných možností prispeli k zlepšeniu situácie. Za týmto účelom pripravujem šperky, ktoré rád darujem ľuďom, ktorí urobia akékoľvek počiny prispievajúce k budovaniu zelenšieho a udržateľného sveta. Získaným šperkom môžu ďalej povzbudiť a inšpirovať ďalších ľudí k podobnému správaní. 

 

Aké sú tvoje predstavy, či zámer smerom do budúcna?

V budúcnosti by som rád častejšie zorganizoval stretnutia, workshopy a prednášky, hlavne pre mladšiu generáciu, ale aj starších. Zároveň viem si predstaviť spoluprácu napríklad formou franchisingu. Viacej zelených ateliérov, ktoré by mohli aplikovať tento koncept a technológie, ktoré používam. Prostredníctvom vzájomnej pomoci a spolupráce môžeme vytvoriť trend a vydláždiť cestu pre lokálnu a  udržateľnú výrobu. Zároveň ľahšie oslovíme širšiu verejnosť a budeme môcť ľuďom opäť ponúknuť šperky, ktoré majú dušu. 

 

Čo pre Teba znamená pojem lokálnosť/ komunita? 

Myslím si, že lokálnosť, okrem rôznych ekonomických a environmentálnych benefitov, prináša prirodzené a zdravé utužovanie medziľudských vzťahov, podporuje  súdržnosť komunity, zvyšuje zodpovednosť jednotlivcov voči ostatným a spevňuje vzájomnú dôveru medzi ľuďmi. Vo výsledku lokálneho a komunitného chovania môžeme zlepšiť kvalitu nášho duševného a ekonomického života nezávisle od svetovej politiky či štátneho systému. Je to cesta, na ktorej sa nemusíme báť, že pôjdeme menšími krokmi ako ostatní, stačí len kráčať správnym smerom, cieľ je pre všetkých rovnako na dosah. 

 

Tvoj odkaz na záver?

Ste vítaní u mňa v ateliéri v obchodnom dome Kocka v Modre (na prvom poschodí). A už teraz sa chcem poďakovať všetkým za podporu a dodanie pozitívnej energie :) 

 

Viac info: www.facebook.com