Miestne podniky

Podkategórie

 • Drobné miestne podniky
  Sú na prvom mieste prevádzkované susedmi pre susedov s hlavným cieľom zabezpečiť pre miestnu komunitu základnú službu a prevádzkovateľovi zabezpečiť obživu.
 • Družstevné a spolkové podniky
  Družstvo, ktoré vlastnia jeho členovia, rozhodovanie je demokratické.
 • Bezobalové obchody
 • Miestne / komunitné meny a časové banky
  Miestne (či tiež alternatívne, slobodné, sociálne, zelené alebo doplnkové) pomáhajú oživenie miestnej ekonomiky a sú tak dôležitým lokalizačným nástrojom.
 • Obecné a cirkevné firmy
  Mnoho obcí poskytuje miestnym ľuďom priestory bezplatne či za náklady, organizujú verejné akcie, prevádzkujú obecné výhrevne, predajne či krčmy - s cieľom zlepšiť život svojich obyvateľov.
 • Dobročinné obchodíky
  Obchody, kam je možné darovať nepotrebné veci a ktorých výnosy následne financujú obecné či iné neziskové aktivity.
 • Komunitné kaviarne / centrá
  Kaviarne či centrá budované s cieľom umožniť na prvom mieste združovania ľudí.
 • Asociácie / nadácie
  Majú za cieľ združenia a podporenie lokálnych či komunitných iniciatív.