Sused susedovi

Podkategórie

 • Komunitné trhy/ jarmoky
  Škola, susedský spolok, hasiči, skauti, materské centrum, komunitné centrum a dokonca aj akýkoľvek jednotlivec v obci môže usporiadať komunitný trh či jarmok, tým prepojiť susedov, pomôcť miestnej ekonomike.
 • Blšáky a garážový predaj
  Variant trhov, kedy ľudia ponúkajú, čo už nepotrebujú ľuďom, ktorí tým veciam nájdu ešte použitie.
 • Susedské výmeny, swapy re-use centrá
  Variant blšáku, kedy prichádzate nie nakupovať, ale vymieňať. Variantom swapov sú tzv. Reuse centra.
 • Susedské slávnosti
  Spôsob prepájania susedov, ktorý môže mať formu trhu, jarmoku, swapu, detského dňa, súťaží či proste len posedenie.
 • Susedské brigády
  V každej obci je veľa verejných prác, ktoré môžu byť vždy príležitosťami spoznať sa s novými susedmi, alebo pobudnúť s tými už známymi a blízkymi ...
 • Besedy, prednášky
  Jednou z milých zámienok k stretávaniu sa so susedmi je organizácia tematických besied a prednášok.
 • Zdieľané dielne
  Obzvlášť vo štvrtiach s prevahou bytových domov sa hodí otvoriť komunitný dielňu, kam si človek môže prísť niečo opraviť, vyrobiť, vyvŕtať dieru, ...
 • Komunitné opravárne
  Alternatíva zdieľaných dielní, kedy si človek buď sám môže prísť opraviť, čo potrebuje, ... alebo si svoje veci nechá opraviť odborníkom.
 • Obecná výroba energie
  Energetická sebestačnosť začína byť témou (kvôli nezávislosti na energet. korporáciách / bojkotu fosílnej energie / úsporám alebo ako ďalšia zámienka, čo so susedmi podniknúť)...
 • Požičovne vecí
  Miesta, kde je možné si za poplatok požičať vec, ktorú potrebujete raz za uhorský rok, nemusíte ju teda vlastniť.
 • Komunitné chladničky, skriňa, knihobúdka
  Distribučné miesto v obci, kam je možné dávať nepotrebné veci, ktoré si môže ktokoľvek vziať darom. Do komunitné chladničky sa dáva zvyšné, nepotrebné jedlo, do knihobúdky nepotrebné knihy, do šatníkovej skrine, odevy, ...
 • Rozvoj miesta