Debničkové systémy

Variant KPP (Komunitou podporované poľnohospodárstvo) - človek si predplatí pravidelnú dodávku potravín (zeleniny, ovocia, vína, atď) či drogérie u konkrétneho pestovateľa, chovateľa, alebo výrobcu. Ten potom v pravidelných intervaloch dodáva "debničku" svojej produkcie.

Odkazy