Komunitné kompostovanie

Tieto miesta ponúkajú možnosť uložiť bioodpad a na druhej strane získať zeminu pre svoju záhradku.

Odkazy