Komunitný mulč

Na kompost sa umiestňuje kompostovateľný organický odpad. Na iné miesto v obci sa nosia konáre a prerezané kríky, ktoré sa následne štiepkuje, prípadne drví. Tým vzniká mulč, ktorý je k dispozícii obyvateľom obce k voľnému odberu.

Odkazy