Potravinové banky

Neziskovky, ktoré prepájajú vyhodené potraviny zo supermarketov s ľuďmi, ktorým tieto potraviny pomôžu prežiť.

Odkazy