Záhradkárske kolonie

Tradícia záhradkárskych osád v Česku a na slovenské siaha až do 19. storočia.  Tie, ktoré ostali, treba strážiť, prípadne zakladať nové.

Odkazy